วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 14:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก คสล.ถนนเทศบาล 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่เทศบาลตำบลตาลสุมได้มี โครงการ จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก คสล.ถนนเทศบาล 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          วางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก คสล.ถนนเทศบาล 31 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้านบุญมีก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 416,500.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

          ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ