หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิรัตน์ แก้วพรหม

ปลัดเทศบาล
มือถือ 091-4509443

นางสาวกัญญาพัชร บรรเทิงกุล

รองปลัดเทศบาล
มือถือ 064-1767959

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวณัฏณิชา บุญเพศ

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 097-3328204

นางสาววราภรณ์ ศิลาชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 083-9606630

นายประพันธ์ศักดิ์ แม้นศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 090-2428168

นางสาวสุพัตรา จัยสิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 087-8687987

นางสาวณปภัช ดีบุบผา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
มือถือ 083-6462422

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ