นางวรรณภา แก้วพรหม

นายกเทศมนตรี
สายด่วน! 085-1613441

นายวิรัตน์ แก้วพรหม

ปลัดเทศบาล
สายด่วน! 091-4509443

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. กิจกรรมจิตอาสา
 3. ข่าวประกาศ
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 24 เมษายน 2566 นางวรรณภา แก้วพรหม นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม มอบหมายงานให้

วันที่ 24 เมษายน 2566 นางวรรณภา แก้วพรหม นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม มอบหมายงานให้ -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เก็บเต็นท์งานบวช จำนวน2หลัง -กองช่าง เก็บไฟ้างานกอง บวชบ้านนามน ม.5 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เก็บพัดลม งานบวช บ.นามน ม.5

[ 24-04-2566 ] Hits:643

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ