กิจกรรมอาสา

"โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตาลสุม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดเทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตาลสุม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
"โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตาลสุม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดเทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตาลสุม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนตามที่คณะรัฐมนตรีได้ มี มติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนต่อการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานกำหนดเป้าหมายลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียว โฟมบรรจุอาหาร และหลอดพลาสติกร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.2565

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ