กองคลัง

นางสาววราภรณ์ ศิลาชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 083-9606630


พนักงานเทศบาล

นายทวีชัย พันธ์ศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางชุติกาญจน์ ลิมปิทีปราการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุภาพร ขจรฟุ้ง

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวนันทิษา หล้ามาชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายปฏิพัทธ์ พรมศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ