กองการศึกษา

นางสาวสุพัตรา จัยสิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 087-8687987


พนักงานเทศบาล

นางสาวกนิษฐา พรศรีสุราช

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ข้าราชการครูเทศบาล

นางพิศมัย มูลราช

ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวัลย์ ธนาโชติสกุล

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิสา นรมาตย์

ครูชำนาญการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวดาวเรือง อำนวยกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีชัยทักษ์ ศักดิ์ศรี

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายธรรมมนูญ กาหลง

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นงสาวรสสุคนธ์ ดวงบุตร

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วคำหงษ์

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นางสาวสุรางคนางค์ บุญรอด

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ