สภาเทศบาล

นายสุทธ์ทวี สมสนิท

ประธานสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ คงยืน

รองประธานสภาเทศบาล

นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประสิทธิ์ คงยืน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายดำรงค์ คงยืน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายประยูร ไชยะระ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายแสวง แก้วใจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสุดตา มั่นคง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุทธ์ทวี สมสนิท

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางสมบัติ วารีคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายสุวรรณ ผลาเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางวาสนา พวงผกา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายสุริยา ทองวันดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายปฐพี โพธิพิณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ