วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565 16:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ทำเนียบผู้บริหารฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลตาลสุม ได้มีโครงการ สำหรับจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ทำเนียบผู้บริหารฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ เทศบาลตำบลตาลสุม ขอประกาศให้ทราบว่า จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ทำเนียบผู้บริหารฯ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โยธิน อินเตอร์ไพส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ