วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565 16:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซฮยบ้านพ่อวีระศักดิ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลตาลสุม ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซฮยบ้านพ่อวีระศักดิ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก คสล.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซฮยบ้านพ่อวีระศักดิ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก คสล. จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมันตราก่อสร้าง (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 248,500.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ