วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 15:24

สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

          พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๒  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เร่ิ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ